آرشیو دستاوردها

کسب عنوان رتبه اول کشوری

کسب عنوان رتبه اول کشوری

فرآیند آموزشی سرکار خانم دکتر زهره عنبری و همکاران (دکترمهسا بهروزیان- دکتر بهمن صادقی سده-دکتر ابراهیم عبداله پور- دکترمهدی اصغری-فاطمه رفیعی) در دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

بیشتر