کسب رتبه ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه بندی سایمگو

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۱:۳۱ اصلی
تعداد بازدید:۱۸۵۰
معاون تحقیقات و فناوری با اعلام کسب رتبه برتر دانشگاه در رتبه بندی Scimago گفت: آزمایشگاه Scimago در ویرایش سال ۲۰۲۴ میلادی نام ۱۹۷ مؤسسۀ ایرانی (از بخشهای دولتی، بهداشت، آموزش عالی و خصوصی) را در میان مؤسسه های برتر جهان آورده است که دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه ۴۱ ام را به دست آورد.
کسب رتبه ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه بندی سایمگو

دانشگاه علوم پزشکی اراک در بین ۱۹۷ موسسه ایرانی اعم از دانشگاه های دولتی، آموزش عالی و خصوصی رتبه ۴۱ ام را در رتبه بندی سایمگو (Scimago) کسب کرد.

معاون تحقیقات و فناوری با اعلام کسب رتبه برتر دانشگاه در رتبه بندی Scimago گفت: آزمایشگاه Scimago در ویرایش سال ۲۰۲۴ میلادی نام ۱۹۷ مؤسسۀ ایرانی (از بخشهای دولتی، بهداشت، آموزش عالی و خصوصی) را در میان مؤسسه های برتر جهان آورده است که دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه ۴۱ ام را به دست آورد.

دکتر حکمت پو افزود: نخستین هدف Scimago ازانتشار سیاهه دانشگاه های برتر، نه رتبه بندی مؤسسه ها، بلکه ارائه یک ابزار فراگیرِ علم سنجی برای سیاست گذاران، مؤسسه ها،و مدیران پژوهشی است. ازاین رو، آن ها می توانند بروندادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و راه هایی برای بهبود بیابند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی Scimago فراگیرترین نظام های رتبه بندی جهانی  مؤسسه های آموزشی، پژوهشی، و بهداشتیِ دولتی، و خصوصی در جهان به شمار می رود گفت: پژوهش، نوآوری، و تأثیر اجتماعی، سه بُعدی هستند که ۲۰ سنجه کلیدی ارزیابی مؤسسه ها را در این نظام پوشش می دهند. رتبه دانشگاه علوم پزشکی اراک در کشور بالاتر از بسیاری از دانشگاه های مطرح و تیپ ۱ است که این وضعیت در تمامی رتبه های فراگیر، پژوهش، نوآوری و رتبه در تاثیر اجتماعی نیز وجود دارد.