لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۵۱ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
55دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.ir/
56دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir